ČESKÝ JAZYK A ČTENÍ

ČERVEN 


( PRO ŠIKULKY)

 

  1.  PSANÍ   -    OŘEZANÁ TUŽKA č.2,3

PÍSANKA 3.DÍL- DOKONČENÍ +(4.DÍL VE ŠvP)
 • psaní slabik a krátkých slov z probraných písmen
 • DIKTÁT písmen, slabik, slov, KRÁTKÝCH VĚT
 • pozor na SKLON a  správné NAPOJENÍ
 • rozlišení psaní HORNÍCH, STŘEDNÍCH A DOLNÍCH PÍSMEN
 • PSANÍ VELKÝCH PÍSMEN NA ZAČÁTKU VĚTY A VE JMÉNECH


  

 2. ČTENÍ

PRACOVNÍ UČEBNICE  od str. 53 - přechod na malou tiskací abecedu

 • ČTENÁŘSKÝ SEŠIT ( děti si zapisují samy - 1 zápis týdně stačí...další info v odkazu ČTENÁŘSKÝ SEŠIT)
 • čtení malými tiskacími písmeny.

  Ve škole čteme  HONZÍKOVU CESTU (kdo má tuto knihu doma, může si přinést- podepsat.)

 •  ČÍTANKA - tato učebnice se vrací na konci šk. roku, prosím nepište do ní

 • čtení slov z probraných písmen -  čtení z čítanky, učebnice,knížek

 • číst každý den + zápis do sešitu, ( děti píší samy + kreslí obrázek)

 • čtení interpunkčních znamének ( tečka...klesnout hlasem, ?...přečíst jako otázku, !...zdůraznit)