BÁSNIČKA NA KVĚTEN

Květen
Měsíc květen, ten je prima,
to už není vůbec zima!
Všechny stromy rozkvetou,
včely na ně přilétnou.

Letí z květu na kvítek,
z jabloně hned na šípek.
Pyl moc pilně sbírají,
med z něj potom dělají.


VELIKONOČNÍ

 

Velikonoční koledy

 

Hody, hody doprovody 

Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li, malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný.

Hody, hody

Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.

Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne, ne, ne.

Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.

Hody, hody II.

Hody, hody
Hody, hody doprovody,
dejte vejce malovaný!
Nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
šak vám za to slepička

snese zase jiný,
v komoře v koutku,
na zeleném proutku.
z Hradecka

Velikonoční pro kluky

Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Velikonoční pro holky

Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.

Malý koledníček

Já jsem malý koledníček, tetičko
přišel jsem si pro červený vajíčko.

Pro vajíčko červený,
pro koláč bílý, jsem-li já vám, tetičko,
koledníček milý?

Paní mámo

Panimámo zlatičká, darujte nám vajíčka,
nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička
do horního rybníčka
a z rybníčka do louže
kdo jí odtud pomůže?

Slepička běhá

Slepička běhá po dvoře,
vajíčko se kotálí v komoře,
slepička kdák! Vajíčko křáp!
Máte mi ho panímámo dát
z Berounska

Koleda, koleda proutek z vrby

Koleda, koleda proutek z vrby,
mlsný jazýček mě svrbí.

Koleda, koleda holoubek
dejte něco na zoubek

Dávaj vajec

Dávaj vajec kázal kadlec,
kázal kadlec i kadlička,
abys dala dvě vajíčka,
jedno bílý, dvě červený,
šak slépka snese jiný,
vajíčko se kotoulí,
slepička se popelí,
u pastýřů v koutu,
na prašivým proutku.
Prašivý se zlámal,
zlatý se ukázal.
z Třebíčska

Proutek vohnoutek

Proutek vohnoutek,
sedí na něm zlatej kohoutek.

Proutek se ohýbá,
kohoutek kokrhá:
chyťte mi tu slepičku,
koupíme za ni čepičku,
tu čepičku pánu,
on dá za ni krávu,
tu krávu hraběnce,
ona dá za ni na věnce.

Pani jde z louky

Paní jde z louky,
nese misku mouky,
bude jí maličko,
jistě přidá vajíčko

Ben , ben, ben

Ben , ben, ben,
blechy ven
a vajíčka do košíčka sem.

Malý koledníček

Malý koledníček
Já jsem malej koledníček,
já k Vám jdu,
dáte-li mě pár vajíček,
rád vezmu.

Nemáte-li červený, dejte bílý,
však Vám za ně slepička snese jiný.
Na peci v koutku,
na zeleným proutku,
než se proutek otočí,
ať se korbel natočí.

Pani kmotra

Pani kmotra, slyšte chásku,
přicházíme na pomlázku,
opentlené žilky máme,
kdo nám nedá uhlídáme!
Pani kmotra, nemeškejte
barevná vajíčka dejte.
z Moravy

Slepička běhá

Slepička běhá po dvoře,
vajíčko se kotálí v komoře,
slepička kdák! Vajíčko křáp!
Máte mi ho panímámo dát
z Berounska

Přišlo jaro

Přišlo jaro, slunce svítí,
v zahradách je plno kvítí.
Co to ptáci štěbetají?
Že mi tady rádi dají,
malovaná vajíčka,
co jim snesla slepička.

Malované vajíčko

Malované vajíčko,
to je moje srdéčko,
dávám Ti ho z lásky,
nevracaj ho zpátky.
z Jižní Moravy

Na petrovských lukách

Na petrovských lukách
je pěkná růžička
a pěkné vajíčko
pro mého Jeníčka

Mrskute, mrskute

Mrskute, mrskute
jednó si v roku, na Tobě poznáme
kdo keho má v oku.
z Jižní Moravy

Vrbové tatárek

Vrbové tatárek,
mloví jednó v roce,
má zlatá děvčico,
dáš-li Ty mně srce?
to je moje srdéčko,
dávám Ti ho z lásky,
nevracaj ho zpátky.
z Jižní Moravy

Vstávaj

Vstávaj ráno Marijáno,
hned dostaneš našlaháno,
dávaj vajca,
vyplácaj sa.
z Jižní Moravy

Vstávej ráno Mariáno

Vstávej ráno Mariáno,
dávej vajec každé ráno,
jestli nedáš kupu vajec,
vyženu tě zpátky na pec,
a z pece do komínka,
budeš černá jak ta sviňka

Komu já

Komu já vajíčko daruju,
toho já upřímně miluju,
komu já vajíčko dám,
toho já ráda mám.

Vajíčko

Kdo ho zdobil? Ten má rád.
Kdo ho dostal, ten je rád.
Za vajíčko malované
z velké lásky darované.


JARO

Kdo chce znát, jak kytky voní,
ten se musí předklonit.
Kdo se jaru nepokloní,
bude z něho škarohlíd.

 

Včelky bzučí kolem stromů,
prohlédnou si každý květ,
pak na chvilku letí domů,
za chvilku se vrátí zpět.

 

Proč to včelky dělají?
Proč do květů koukají?
Třešní bude plný stůl,
medu bude plný úl.

Žížalička

Žížalička lezla líně
do kolečka po pěšině.
Lezla, lezla, to si dala,
na uzel se zavázala.
Kdo ten uzel rozváže,
na toho prst ukáže.


Petrklíč

Není, není ze železa,
přece je to klíč,
otevírá bránu k jaru,
je to petrklíč.

Jen co ráno slunce vyjde,
všude žlutě rozkvete,
děti, pohleďte, jak hezky
je dnes na světě

Petrklíč, petrklíč,
zima už je pryč,
petrklíč, petrklíč
od jara je klíč.

říkanka

Malí tlustí zajíci
přecházejí silnici
a já s nimi také jdu,
dobře se rozhlédnu.

velikonoční básnička

Hody hody doprovody,
já sem malý zajíček,
utíkal sem podle vody,
nesl kopu vajíček

Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka,
a já řekl NE NE NE.

Na dvorečku za potokem
mám já strýce králíčka,
tomu nosím každým rokem
malovaná vajíčka.

Hody hody doprovody,
já sem malý zajíček,
dojdu-li tam bez nehody,
dám mu kopu vajíček.

Jedna jarní

Probudil se malý brouček na stráni,
probudil se ze zimního dřímání.

Rozhlíží se, jestli jaro přichází
a jestli mu ještě něco neschází.

Schází, schází, broučku, více sluníčka,
aby mohla rozkvést každá kytička.

Aby bylo zase slyšet zpívání
na zahradě nebo v lese na stráni.

velikonoční básnička

Hody, hody, doprovody,
běží zajíc kolem vody.
Na zádech má mošničku,
v té mošničce krasličku.
Utíká s ní ke své milé
zaječici roztomilé.

Nemocný Petřík

Neposlechl mámu Petřík,
neoblékl si svůj svetřík.
Hlava bolí, je mu zima,
přemohla ho snadno rýma.
Teď tu leží celý den,
ven může až za týden.

Sněhulák

Velkou kouli uválíme,
sněhuláka postavíme.
Místo nosu mrkvičku,
v ruce drží metličku.
Až půjdeme večer spát,
sněhulák tu bude stát.

Havran

Kráky, kráky, krák,
havran, to je černý pták.
V zimě kráká po poli,
létá mezi topoly.

Ráno hledá snídani,
on i další havrani.
V poledne už zase krouží,
mráz a zima ptáky souží.

Kráky, kráky, krák,
letí ptáků černý mrak.


básnička na BŘEZEN

JARO

 


Podívej se, támhle v trávě,

        kytička vyrostla právě,        
čechrá si zelenou sukýnku,

protahuje si hlavinku.

K sluníčku lístky natahuje,

ještě se ospale protahuje,

         na louce není jediná,                 
protože jaro už začíná.


Básnička na ÚNOR

 
Černá vrána
Krákorala černá vrána
krákorala na havrana:
"Milý strýčku havrane,
kdy už jaro nastane?
Ťukám, ťukám zobákem,
abych probudila zem.
Ťukám, ťukám do sněhu,
bez jídla a noclehu."
Ťukej, ťukej, milá vráno,
jaro přijde - možná ráno.

básnička na LEDEN

Zas je zima a nás  láká,

postavit si sněhuláka. 

Chlapík je to mrazem ztuhlý,

  místo očí mívá uhlí.

V ruce drží metličku,

místo nosu mrkvičku. 

Nad hlavou mu po ránu 

lítá černý mrak,

  je to hejno havranů, 

kráká „Kráky krák!“


básnička na PROSINEC

Stopy ve sněhu

Kdo tu skákal hop a hop,
sníh nám poví podle stop.
Chodila tu zrána,
chodila tu vrána.

Pak tu čtverák zajíček,
otisk čtvero paciček.
Ani bažant nescházel,
taky se tu procházel.

Koroptvičky nakonec
nožkou psaly na tom sněhu:
Byly jsme tu v noci dnes
až do
rána na noclehu.

Mrazila nás ale zem,
nejvíc na nožičky.
Se srdečným pozdravem
Vaše koroptvičky.


básnička na LISTOPAD

PODZIM

SLUNÍČKO SE ROZLOUČILO,

S KYTIČKAMI, S TRAVIČKOU,

NA CESTU JIM ZAMÁVALO,

PAPRSKOVOU RUČIČKOU.

JDĚTE VŠICHNI HONEM SPÁT,

MUSÍM PODZIM PŘIVÍTAT


Básničky

 

MALÝ BROUČEK SPINKAL V TRÁVĚ,

PROBUDIL SE DNESKA PRÁVĚ.

PROTÁHL SI NOŽIČKY,

HLAVIČKU I RUČIČKY.

NA NOHY VZAL BAČKORY

A UTÍKAL DO ŠKOLY.

TAK JE TADY VŠECHNY MÁME

A HEZKY SE PŘIVÍTÁME:

"DOBRÝ DEN"