MATEMATIKA

ČERVEN

(PRO ŠIKULKY)

 

  • rozklady čísel na 10 a ... ( 13 na 10 a 3 ) 
  • +- DO 20 BEZ PŘECHODU PŘES 10 ( NÉ 7+6, ANO 7+3 )
  •  POČETNÍ KRÁL - ZKOUŠET POČÍTAT PŘÍKLADY NA RYCHLOST
  • +- do 10 bez prstů - umět přiřadit správný výsledek k příkladu
  • sčítání, ODČÍTÁNÍ na číselné ose
  • TVOŘENÍ ČTVEŘICE PŘÍKLADŮ ZE TŘÍ ČÍSEL ( 3,5,8,.......3+5=8,5+3=8, 8-5=3, 8-3=5)
  • JEDNODUCHÉ SLOVNÍ ÚLOHY
  • psaní do 2 sloupečků pod sebe( psaní příkladů na + , - )

MATEMATIKA -2.DÍL - DOKONČENÍ ( 3.DÍL ve ŠvP)