PLATKY JÍDELNY A DRUŽINY

 

Vážení rodiče, milí žáci.

 

            Od měsíce února 2011, lze hradit stravné za obědy na účet školy převodem. Stravné musí být uhrazeno předem, vždy nejpozději do 20. dne předchozího měsíce.

Při placení používejte:

1) Číslo účtu školy: 43- 8549160227/ 0100,

2) Variabilní symbol: uvádějte evidenční číslo strávníka- je uvedeno na dokladu o platbě

3) Ve zprávě pro příjemce dále uveďte: jméno, příjmení a třídu dítěte.

Při tomto způsobu platby, budou strávníkovi automaticky objednány všechny obědy až do vyčerpání finančního limitu. Pravidla pro odhlašování obědů se nemění.

 

            Dále je také od února 2011 možno platit poplatek za školní družinu na bankovní účet školy. Pokud se rozhodnete pro tento způsob placení, bude platba přijímána vždy za celé pololetí nebo za celý školní rok a to do 20. září a do 20. ledna.

Při placení používejte:

1) Číslo účtu školy: 43-8549360237/0100

2) Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

3) Ve zprávě pro příjemce dále uveďte: jméno, příjmení a „poplatek za ŠD“

 

Na další možnosti těchto pleteb budete včas upozorněni. (ŠvP, LVZ, zájezdy a podobně)

 

V Chomutově 17. 01. 2011                                        Miloslav Hons, ředitel školy