Třídní schůzky

Konzultační odpoledne budou probíhat  na základě individuální domluvy s tř.učitelem            ( Pokud se mnou potřebujete něco probrat, domluvíme se společně na termínu konzultace.)

Třídní schůzky - tam potřebuji probrat něco já s vámi všemi a byla bych proto ráda, abyste se všichni sešli.