Informace o žákovi

 

 

 

Důkladně vyplňte první stránku ŽK, hlavně kontaktní údaje, abychom se dovolali v případě potřeby alespoň jednomu z rodičů. Také je potřeba všechny důležité změny u dítěte, ale i rodičů, včas nahlásit třídní učitelce.