Omlouvání žáků

 

 

Rodič je povinen nejpozději do 3 dnů nahlásit důvod nepřítomnosti žáka. Po této době je každá další hodina počítána jako NEOMLUVENÁ.